BabyJohn築地拖實老婆

■BabyJohn與太太Donut早前於東京築地逛街時被野生捕獲。讀者提供圖片 【爆相爆片】蔡瀚億(BabyJohn)憑電影《狂舞派》獲14年金像獎「最佳新演員」,獲獎前已跟演藝學院同學張嘉琳(Donut)結婚的他,一直將感情事低調,而在上周四,有讀者透過《蘋果》爆相爆片分享在東京築地遇見BabyJohn和Donut拍拖旅行的照片。
讀者潘先生表示,當日早上11時多見到二人︰「初頭都冇留意,因為我唔係好識BabyJohn。」潘生續謂︰「見佢拖住咗個女人行,咁我上網睇過原來係佢老婆,築地市場好逼人,佢哋拖到實行穿梭啲檔口。」潘先生還發現BabyJohn對老婆十分細心,全程拖到實,又指其妻身形略胖,未知是否有喜。
採訪︰羅婉玲