■Tesla被撞到掉頭,左邊尾轆幾乎飛脫。

爆相爆片:私家車橫掃4車 撞到Tesla甩轆

屯門公路向荃灣方向過咗沙倉,噚日中午12點幾有私家車切線引致4車相撞嘅交通意外,有兩個私家車乘客受傷。讀者郭先生當時揸緊車行左3線,佢個車cam影晒成個撞車經過。現場4線行車,左一線係朝早繁忙時間巴士專線。郭先生話,嗰段路時速行80公里,事發之前,快線有一架Tesla高速駛過。

■私家車懷疑切線時與另一私家車相撞(紅圈示)。 冇幾耐喺郭先生前面嘅一架私家車切去快線嗰陣就同Telsa相撞,私家車62歲姓朱司機扭左軚閃避,失控再撞左二線一架密斗貨車同埋私家車先至停低。Tesla亦撞到掉頭,左邊尾轆幾乎飛脫。切線私家車上面61歲女乘客,同埋Tesla上面51歲女乘客,兩個都頸痛送院治理。現場留低兩條好長嘅胎痕。警方話4架車嘅司機接受酒精呼氣測試都係冇飲酒。